Herecký kroužek 10+

Herecký kroužek 10-14 let (věkové zařazení určuje lektor kurzu)
středa 16:30-17:30


Info

herecký kroužek
Kurz je zejména hereckou přípravkou, při které si kurzisti osvojí základní herecké vyjadřovací schopnosti a jsou motivováni k vlastnímu rozvíjení fantazie různorodými dramatickými hrami a cvičeními (jak individuálně, tak ve skupině).

Důležitý je pro nás individuální přístup a rozvíjení osobních kvalit.

Během lekcí se zaměřujeme na:

 • dramatické hry a cvičení,
 • mluvený projev,
 • práci s gesty,
 • improvizace na různá témata,
 • podporu vlastního vyjádření,
 • komunikace a práce ve skupině,
 • herecké etudy atd.

herecký kroužek

Pro další informace a zápis do kroužku pište lektorce MgA. Ludmile Haut Čermákové.

Cena kroužku

 • 1 pololetní kurz 10-14 let – 1 785 Kč
 • pololetní kurz v 2.pololetí obsahuje 17 lekcí
 • při navštěvování Hereckého kroužku a Tanečního kurzu cena za oba kurzy 3060 Kč (Street a Jazz Dance 9-12let + Herecký kroužek 10+)
 • sourozenecká sleva – na každého sourozence 5% sleva z kurzovného
 • kurzovné je splatné k 2. lekci

Fotky z představení

Podivíni