Přeskočit na obsah

Znovuzahájení kurzů od 11.5.2020

Konečně můžeme tančit „naživo“!

Od pondělí 11.5. zahajujeme v omezené míře naši činnost. Prozatím nejsme schopni bohužel otevřít dětské herecké kroužky s dodržením všech nařízení. Dětské Taneční průpravy 3-5let, 5-7let a 6-9let zahájíme až v týdnu od 18.5. Herecký kroužek 16+ a Dospělý herecký kroužek bude fungovat omezeně dle domluvy s účastníky kurzů.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o
Provozu středisek volného času, tedy i budovy Orla jednoty Plzeň, Lukavická 3, kde tančíme v rámci kurzů D&D School je možné obnovit od 11. května 2020 činnost. Od 11.května je také v platnosti nový řád pro sportovní aktivity, dle vyhlášky z 30.4.2020 č.493 o vnitřních sportovištích.

Všechny kurzisty, u nezletilých jejich zákonné zástupce, žádáme o seznámení se s mimořádným řádem a o jeho dodržování v rámci návštevy našich lekcí. Skupiny v našich kurzech jsou neměnné a navštěvují je pouze kurzisté přihlášení už od začátku pololetí.

Na všechny se s našimi lektorkami už moc těšíme a věříme, že společně to zvládneme a užijeme si opět tanec naživo, spolu a naplno!

——————————————————————————————————-
Mimořádný provozní řád pro kurzisty od 11.5.2020:

 • Vstup do budovy je umožněn pouze kurzistům, nikoli rodičům, doprovodům.
 • Sraz na lekci vždy v přesně daném čase před budovou, kde si všechny vyzvedne lektorka, či asistentka kurzu. Na konci lekce opět odvede lektorka, či asitentka celou skupinu před budovu, prosíme rodiče mladších dětí, aby vyčkávali v daném čase před budovou.
 • Ve společných prostorách musí všichni nosit roušky (či jiný prostředěk zakrývající nos a ústa).
 • Každý kurzista bude mít s sebou vlastní sáček na roušku, aby až si ji bude moci během tréninku sejmout ji měl kam uložit.
 • Neprodleně po příchodu do budovy, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. Všem nabídneme – Covid -19 vyrobena dle WHO. Pokud chce kurzista použít vlastní dezinfekci tak může, ale musí tak učinit přímo před lektorem kurzu.
 • Při prvním tréninku/lekci každý odevzdá vypňené „Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je možno stáhnout  příloha_čestné_prohlášení , bez prohlášení, podepsaného u nezletilého kurzisty zákonným zástupcem, nemůžeme kurzistu na lekci vpustit! Pokud by se na prohlášení cokoliv změnilo, jste povinni nás informovat.
 • Dezinfekce budou k dispozici po celou dobu lekce/tréninku.
 • Pro kurzisty se lze samostatně po budově pohybovat pouze za účelem navštívení toalety během lekce/tréninku.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů od ostatních 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru), zvláště od jiné skupiny. Všechny skupiny v budově budou vždy neprodleně odcházet přímo na sály a nebudou se zdržovat ve společných prostorách, tedy naši kurzisté přijdou do kontaktu jen z dalšími kurzisty z naší skupiny.
 • V budově je zákaz používání šaten v suterénu budovy.
 • Toalety jsou Orlem jednotou Plzeň vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou a návodem jak si správně mýt ruce. Všichni prosím poučí své děti o správném dodržování hygienických návyků.
 • Úklid a dezinfekce budovy probíhá dle nastavených pokynů pro SVČ (střediska volného času)dle nařízení MŠMT.
 • Ve společných prostorách trávíme pouze nezbytně nutný čas – přezutí, přechod po budově do sálů, návštěvy toalet aj.
 •  Všichni kdo vstoupí do budovy jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do budouvy Orla jednoty Plzeň.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy Orel jednoty Plzeň zařízení vstoupit.

Zde můžete nahlédnout do souboru hygieniských pravidel SVČ, dle ketrých bude probíhat provoz budovy Orla jednoty Plzeň na Lukavické 3 a naše dětské zájmové kroužky/kurzy

ochrana_zdravi_svc-


Veškeré informace zasíláme všem našim kurzistům na mail.

Nedostali jste email? Mrkněte do spamu, nebo mne kontaktujte na lida@ddschool.cz

V rámci pravidel budouvy budou nyní veškeré skupiny končit dříve tak, aby jsme stihli 5min větrat a vydezinfikovat všechny plochy na které se často šahá před tím, než na sál půjdeme.

Takto to budem dělat i my a pokud po nás následuje jiná skupina, tak budeme lekce končit trochu dříve. Také mezi našimi lekcemi budem dělat pauzy na vyvětrání a dezinfekci často používaných ploch na které se sahá. Během lekcí se bude větrat každou hodinu min po dobu 5min.

Všechny tanečníky starší 6let prosíme, aby si nosili vlastní karimatky, či podložky na protahování. Až do odvolání nebudeme karimatky zapůjčovat.

 

Na sále si všichni mohou sejmout roušku, včetně lektory – pokud tančí s dětmi tak roušku mít nemusí.

Pokud budeme dodržovat rozestupy 2m, min. 1.5m roušky mít nemusíme.

 

Pokud by potřebovala lektorka během tréninku skupinu více k sobě přiblížit, vyzve všechny k novunasazení roušek, ale počítáme s úpravou tréninků tak, abychom dodrželi předepsané rozestupy.

 

Dle vyhlášky ze dne 30.4.2020 č.491 Na sále může být v jeden moment pouze 15 kurzistů (účastníků kurzu). Kde máme více kurzistů, přijde vám návrh na rozdělení tréninku do skupin.

 Toto nařízení se týká Tanečních kroužků jako zájmových lekcí. 

———————————————————————————————————————————————————-

U soutěžního týmu jsou pravidla pro tréninky podle vyhlášky ze dne 30.4.2020 o sportovních aktivitách dle usnesení vlády č.493.

výňatek z vyhlášky č.493:

pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:
− omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
nelze používat šatny a sprchy,
− vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
− zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
− průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
− prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

Související obrázky: