Mária Michaela Nejezchlebová

Bc. Mária Michaela Nejezchlebová, DiS. – nar. 1991

Lektorka tanečních průprav, Look Dance v D&D School.

Pracovní zkušenosti

 • od 2014 – lektorka tanečních lekcí v D&D School
 • 2012 – souč. lektorka na tanečních soustředěních DC Eagle/D&D School
 • od 2012 taneční asistentka v kurzech Ludmily Haut Čermákové
 • 2012 – souč. Mateřské centrum Barvínek – kroužky flétna a kytara
 • 2011 – souč. doučování AJ
 • 2013 – kroužek flétny v prostorách Orlovny
 • 2014 – souč. Yamaha – program První krůčky k hudbě
 • 2014 – souč. ESN Pilsen (členka organizace Erasmus student network)

Vzdělání

 • 2016/17  studium na zahraniční univerzitě v Oulu, Finsko v AJ
 • 2015 – 2017 (předpokládané) navazující magisterské studium Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
 • 2011 – 2015 ukončené bakalářské studium Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, obor Hudba se zaměřením na vzdělávání a Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Bc.
 • 2011 – 2013 ukončena vyšší odborná škola diplomem – DiS.
 • 2006 – 2011 ukončené středoškolské vzdělání maturitou na Konzervatoři v Plzni
 • 2014 1.1. – 31.5. studium na zahraniční univerzitě v Oulu, Finsko v AJ

Další vzdělání

 • 1997 – souč. tanec – ZUŠ B. Smetany, DC Eagle – country tance, skotské tance, moderní tance, Jazz Dance, Musical Jazz, Jazz Funk, akrobacie
 • 2008 – souč. dramatický kroužek – Pavla Kikinčuka, Ludmily Haut Čermákové
 • 2000 – souč. zobcová sopránová flétna
 • 2000 – 2004 kytara
 • 1997 – souč. zpěv
 • 2003 – souč. klavír
 • 2001 – souč. sborový zpěv – Javořičky, Plzeňský dětský sbor, Nová česká píseň
 • 2006 – souč. fagot – uč. Matouš Křiváček

Kurzy

 • 2016/17 Finsko – styly Street Dance v taneční škole CityDance v Oulu
 • 2015 ImPuls Tanz (Vídeň)
 • 2012, 2013, 2014 ProArt (Praha)
 • 2013, 2014 Intenational Summer Language School (ZČU)
 • 2010 Letní hudební kurzy (Domažlice)
 • 2008 Letní taneční škola Hes (Pelhřimov)

Aktivity

 • Herecké role v představeních v rámci Spolku D&D School (dříve DC Eagle) od roku 2009 do souč. (divadelní představení – “5 za 1”, “Není Isabela jako Isabela”, “Bláznovství”, “Čára”, “Liga”…)
 • Divadlo J. K. Tyla – opera Liška Bystrouška
 • Muzikál Taneční škola
 • Noc kostelů
 • Noc Muzeí
 • Tanec Plzeň
 • Mezinárodní víkend tance
 • charitativní akce Normální je pomáhat