“Look Dance”

“Look Dance D&D School” soutěžní tým

pokročilí – 8+ a 12+


Soutěžní tým Look Dance se věnuje převážně Jazz Contemporary a Jazz Dance a Modern Dance. Na trénincích se zdokonalujeme v tanečních technikách, pružnosti, velký důraz je kladen na výraz tanečníka.

Věnujeme se také stylům Street Dance, kde se učíme krokové variace, zlepšujeme koordinaci těla již složitějšími prvky Choreo, také se učíme základům moderních stylů House Dance, Dancehall, Wacking … atd. izolovaným pohybům, vlnám, točení, základům práce na zemi a samozřejmě stretchingu a posilování.

Převážně se ale věnujeme jazzovým a modernistickým technikám, kde si zdokonalujeme nejen plié, relevé, brush, atp., pracujeme  na diagonále – skoky, švihy, točení. Rozšiřování tanečních dispozic, základům akrobacie a taneční gymnastiky.

V pátečních trénincích se věnujeme stavbám choreografií a osobnímu růstu tanečníků.


Cena kurzu

  • „Look Dance“ 3x – 3 700 Kč
  • „Look Dance“ 2x – 2 800 Kč – pouze po domluvě s lektorkou Lídou