Herecký kroužek

Herecký kroužek

8+ let (věkové zařazení určuje lektor kurzu)

pondělí 16:00-17:00

lektorka: Lucka


Baví vaše dítě pozorovat svoje okolí, napodobovat, hrát si a vymýšlet různé scénky a situace? Nevadí, jestli jsou stydliví nebo rádi baví okolí. Důležitá je především chuť zkoušet nové věci a hledat, co v sobě máme.

Info

Kurz je zejména hereckou přípravkou, při které si děti osvojí základní herecké vyjadřovací schopnosti a jsou motivované k vlastnímu rozvíjení fantazie různorodými dramatickými hrami a cvičeními (jak individuálně, tak ve skupině).

Důležitý je pro nás individuální přístup ke každému dítěti a rozvíjení jeho osobních kvalit.

Během lekcí se zaměřujeme na:

  • dramatické hry a cvičení,
  • mluvený projev,
  • práci s gesty,
  • improvizace na různá témata,
  • podporu vlastního vyjádření,
  • komunikace a práce ve skupině,
  • herecké etudy atd.

Lektorka Lucka

lektorka D&D School má vystudovaný bakalářský obor Dramatická výchova na ZČU v Plzni a letité zkušenosti se ztvárňováním různých hereckých postav.

V D&D School vede dětské a juniorské herecké kroužky a podílí se na přípravě hereckých a tanečních vystoupení.


Cena kroužku

  • 1 pololetní kurz – 1 500 Kč
  • 2 pololetní kurzy – 2 600 Kč (při navštěvování hereckého a tanečního kroužku)
  • dětem nabízíme po pondělním Hereckém kroužku 8+ navazovat tanečním kurzem Street a Jazz Dance 9-12let.

Pro další informace a zápis do kroužku pište lektorce MgA. Ludmile Haut Čermákové.