Herecký kroužek - Dance and Drama School

 • Herecký kroužek
 • pondělí 16:00-17:00
 • 8+ let (věkové zařazení určuje lektor kurzu)

"Baví vaše dítě pozorovat svoje okolí, napodobovat, hrát si a vymýšlet různé scénky a situace? Nevadí, jestli jsou stydliví nebo rádi baví okolí. Důležitá je především chuť zkoušet nové věci a hledat, co v sobě máme."

Info

Kurz je zejména hereckou přípravkou, při které si děti osvojí základní herecké vyjadřovací schopnosti a jsou motivované k vlastnímu rozvíjení fantazie různorodými dramatickými hrami a cvičeními (jak individuálně, tak ve skupině). Důležitý je pro nás individuální přístup ke každému dítěti a rozvíjení jeho osobních kvalit. Během lekcí se zaměřujeme na:
 • dramatické hry a cvičení,
 • mluvený projev,
 • práci s gesty,
 • improvizace na různá témata,
 • podporu vlastního vyjádření,
 • komunikace a práce ve skupině,
 • herecké etudy atd.
Dětem nabízíme po pondělním Hereckém kroužku 8+ navazovat tanečním kurzem Street a Jazz Dance 9-12let. Pro další informace a zápis do kroužku pište lektorce MgA. Ludmile Haut Čermákové.

Cena kroužku

 • 1 pololetní kurz - 1550 Kč
 • 2 pololetní kurzy - 2800 Kč